Contact

Confidenţialitatea datelor

Pentru a putea răspunde solicitărilor dumneavoastră Technolub SA vă poate cere numele, numărul de telefon, adresa de e-mail, etc.

Considerăm că păstrarea confidenţialităţii clienţilor noştri este importantă pentru companie cât şi toate informaţiile furnizate. Acestea sunt folosite doar cu scopul stabilirii contactului cu dumneavoastră.

În mod expres puteţi cere companiei ştergerea acestor informaţii din baza de date. Compania nu promovează spam-ul astfel că datele culese nu vor fi puse la dispoziţie sau vândute altor terţi.